เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: " i know i understand "ฉันรู้ ฉันเข้าใจ"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายกระบวนการจัดการชุดข้อมูลต่างๆและวิธีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ทักษะ : การแสวงข้อมูล / การคิด/จัดการข้อมูล / การนำเสนอ
คุณลักษณะ : มีเป้าหมายในการเรียนรู้ / แรงบันดาลใจ / เอื้อเฟื้อข้อมูล

week 8 อาสาบำเพ็ญประโยชน์


ปฏิทินกิจกรรบำเพ็ญประโยชน์  โดย พี่ .3
เป้าหาย
-      เพื่อสร้างควาสัพันธ์และสัพันธภาพที่ดีระหว่างพี่น้อง และคุณลุงคุณป้า คนงาน
-     เพื่อให้พี่ๆ .3 ได้เรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรและระบบการทำงานของสถานที่ต่างๆของโรงเรียน
-      เพื่อให้พี่ๆ.3 ได้เห็นและเข้าใจควาเชื่อโยงของสิ่งต่างๆภายในโรงเรียน
เดือน ีนาค

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ห้องสมุด      (กลุ่ 1)
โรงอาหาร  (กลุ่ 2)
อนุบาล      (กลุ่ 3)
ห้องสมุด     (กลุ่ 2)
โรงอาหาร     (กลุ่ 3)
อนุบาล        (กลุ่ 1)
ห้องสมุด       (กลุ่ 3)
โรงอาหาร       (กลุ่ 1)
อนุบาล        (กลุ่ 2)
ห้องสมุด        (กลุ่ 1)
โรงอาหาร    (กลุ่ 2)
อนุบาล           (กลุ่ 3)


รายชื่อสาชิกแต่ละกลุ่
กลุ่ที่ 1  พี่บี (อ) , พี่แนนพี่โอ , พี่บี (ชุ) , พี่แพรว
กลุ่ที่ 2  พี่ฟ้า(วรรณ) , พี่กันพี่ฟิล์พี่โอ๊ต,พี่ฟ้า (วิ),พี่กาย
กลุ่ที่ 3   พี่เฟิร์น , พี่หวย , พี่ไตเติ้ลพี่กั๊ก , พี่พลอย 


ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้


สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม

  


 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น